loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2-2559 ครั้งที่ 14 (02-ก.ย.-2560)

September 02, 2017
          บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป โดยคุณเสริมศักดิ์ ศรีพงษ์ธนากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ ที่มีผลการเรียนดี โดยทุนการศึกษาแบ่งตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวนี้จะมอบให้เป็นประจำทุกปี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ด้านการศึกษาและสวัสดิการของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้บุตรของพนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีการศึกษาต่อๆไป จะมีบุตรของพนักงานได้รับทุนเพิ่มมากขึ้น และอยากให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

August 21, 2017
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือบริษัท ธนกูลกรุ๊ป ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่ง
ทั่วแผ่นดิน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และ
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันแม่แห่งชาติ (12-ส.ค.-2560)

August 12, 2017
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและพนักงานในเครือ บริษัท ธนกูลกรุ๊ป ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อย่างพร้อมเพรียง พร้อมร่วมเปล่งคำว่าทรงพระเจริญ

ธรรมะธนกูล ประจำเดือนกรกฏาคม

July 29, 2017
กิจกรรมธรรมะประจำเดือนกรกฏาคม ทางบริษัทนิมนต์พระจากวัดหัวกระบือ บางขุนเทียน-ชายทะเล เพื่อร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป และร่วมสวดบังสกุล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทเราจัดขึ้นเป็นประจำของทุกเดือน ขอเชิญร่วมกันน้อมใจมาอนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้

โครงการปันน้ำใจสู่เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด (15-ก.ค.-2560)

July 15, 2017
   บริษัท ธนกูลกรุ๊ป จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมและของเด็กเล่น
มอบให้น้องๆ เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอิ่มบุญ อิ่มเอมใจ พร้อมทั้งมีความสุขในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้และผู้รับ ตลอดทั้งกิจกรรมนี้

Latest

No found latest news.