loading...

HOMEABOUT US

ความเป็นมาของ บริษัท ธนกูลเวิร์คกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2537 โดยมีชื่อเดิมคือ ห้างหุ้นส่วน ธนกูล ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น ต่อมาในปี 2551ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจด้านงานบริการออกแบบ และผลิตชิ้นงาน ตู้โชว์ ชั้นวางสินค้า บูธนิทรรศการ และงานออกแบบตกแต่งภายใน และชิ้นงานสั่งผลิตพิเศษต่าง ๆ ปัจจุบันมีพนังงานกว่า 350 คน ประจำแผนกต่างๆ ตามกระบวนการผลิต อาทิเช่น แผนกงานเหล็ก, ไม้, สี, งานขึ้นรูปพลาสติก, งานพิมพ์อิงเจท สติ๊กเกอร์, แบรนเนอร์, ไฟเบอร์กลาส และงานระบบไฟฟ้า อีกทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมากมาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกๆ รายละเอียดการผลิตได้อย่างครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

title separator
image

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่รวมเกือบ 4 ไร่ คลอบคลุมอาคารสำนักงาน ติดถนนสายหลัก รัชดาภิเษก และอาคารโรงงานผลิตอีก 3 แห่ง สะดวกในการติดต่อประสานงาน และปัจจุบันได้ขยายพิ้นที่การผลิตให้มากขึ้น โดยขยายโรงงานให้มีขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 10 ไร่ รองรับการผลิตอย่างเต็มระบบ 

สินค้าและบริการของเรามีอะไรบ้าง
บริการออกแบบ และติดตั้งบูธนิทรรศการ
บริการออกแบบตกแต่งภายในห้างร้าน โรงแรม และสำนักงานชั้นนำ
บริการออกแบบ และผลิตชั้นโชว์สินค้า และผลิตภัณฑ์
ชุดนิทรรศการสำเร็จรูปคุณภาพ มาร์คบริค นำเข้าจากต่างประเทศคุณภาพสูง

วิสัยทัศน์

title separator
เป็นผู้ช่วยเหลือลูกค้าให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักความถูกต้อง-ซื่อสัตย์ และจริงใจ ในธุรกิจการบริการงานออกแบบ-ผลิต และติดตั้ง งานตกแต่ง, งานบูธนิทรรศการ, งานแท่นแสดงสินค้า และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดโชว์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพ-มาตราฐานเท่านั้น นำเข้าจากต่างประเทศ

พันธกิจ

title separator
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพเท่านั้น

ประวัติความเป็นมาของบริษัทธนกูล เวิร์คกรุ๊ป

title separator
2537


เริ่มก่อนตั้ง
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดภายใต้ชื่อ ธนกูลดีไซน์แอนด์โปรดักชั่น
รับงานออกแบบ และผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ป้ายไวนิล งานกราฟฟิค อิงค์เจท ให้แก้ห้างร้าน และโครงการต่าง ๆ ภายในประเทศ

2540


เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท ธนกูลดีไซด์กรุ๊ป จำกัด"
เพิ่มทุนบริษัท และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ขยายกิจการ เพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อรับงานประมูลโครงการ เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการนักออกแบบ และงานก่อสร้าง

2551


บริษัท ธนกูล ดีไซด์ กรุ๊ป จำกัด ได้เปลี่ยนอีกครั้งในปี 2551 โดยใช้ชื่อ "บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด"

ตลอดระยะเวลา กิจการของบริษัท ได้เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นที่รู้จักในวงการธุกุรกิจ อย่างกว้างขวาง ตลอดเวลาได้พัฒนาศักยภาพทั้งบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่นำสมัย ออกแบบ และผลิตผลงานคุณภาพ จนได้รับชื่อเสียงจากสถาบัน และภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก

พร้อมกันนี้ ยังได้ขยายธุรกิจภายใต้บริษัทในเครือ เพื่อรองรับงานให้มากขี้น อีกดังต่อไปนี้

- บริษัท ซายน์เวิร์คส จำกัด เป็นผู้ออกแบบและผลิตป้ายคุณภาพครบวงจรภายใน และต่างประเทศ

- บริษัท อาริทโก้ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้นำเข้าและติดตั้งลิฟต์บ้าน มาตรสูงจากประเทศสวีเดน ภายใต้แบรน "อาริทโก้"

- บริษัท ทีมเวิร์ค อีเว้น เอเจนซี่ จำกัด ให้บริการจัดงานประชุม โปรโมทสินค้า งานนิทรรศการ ให้แก้สินค้าแบรนชั้นนำ

2557 - ปัจจุบัน


ปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำการขยายพื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้น บนพื้นที่นิคมอุตสหกรรมโซนพระราม 2 ขึ้นอีก 8 ไร่
เพิ่มพนักงานอีกกว่า 360 คน เต็มกำลังการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการขยายงานให้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ

AWARDS

title separator

Approval of TANAKUL DESIGN GROUP for installation of TOYOTA signage

Toyota Morto Corporation, approves TANAKUL DESIGN GROUP for insatallion of TOYOTA Mark & Logo.
3 August 2006
Tatsushi Komatsu
General Manager
Sales Network Development Department
Toyota Mortor Asia Pacific
 

ประกาศเกียรติคุณมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิ เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่
คุณธนา ศรีพงษ์ธนากุล
​ที่ได้ร่วมสนุบสนุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
​ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 25560
นัฎฐ์ หลวงเดวาร์
ประธานมูลนิธิ

ประกาศนียบัตรหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริษัท ธนูกล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการจัดการอบรมตามหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้แก้บุคคลากรในบริษัทฯ
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
พว.พนมกรณ์ แสงอรุณ
วิทยากร
BLS Insuructor
Advance cardiad life support provider trainer

วุฒิบัตรการอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป ได้รับการรับรอง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
​ในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
รับรองโดย
นายวรวิทย์ วิทยอำนวยคุม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

เกียรติบัตรกิจกรรม CSR วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้มอบเกียรติบัตร แก่ บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการ
สอน
อาชีวศึกษารบบทวิภาคีด้วยดีเสมอมา
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2559
นายสาคม คันธโกวิท
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

Super Safety Team by CPN

Certificate is presented to TANAKUL WORKGROUP CO.,LTD.
For participating & achieving zero lost time accidents upon completion of the construction period.
Central Plaza Grand Rama9
Held on 4 February, 2012
Terachart Numanit
Executive Vice President / Project Construction Management
Central Pattana Co.,Ltd.

สำเร็จหลักสูตร สุขภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก้ บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ที่ได้รับความ
สำเร็จการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตร "สุขภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม"
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
นางสาวมารินี กั่นบิดา
ผช.ผอ.ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านเขาปูน

โรงเรียนบ้านเขาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้ให้แก่ บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ในการจัดค่ายอาสา
ปันน้ำใจ Signage ให้น้อง
ณ วันที่ 16 มกราคม 2554
นายวิทยา วิทยวงศ์โรจน์
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาปูน

ชนะการประกวดการออกแบบห้องน้ำสาธารณะ

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดโจทย์การออกแบบโครงการ
"ท่วมได้ ออกแบบได้"
รางวัลชนะเลิศหัวข้อ
"การออกแบบห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน"
โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)
นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล
ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ(TCDC) 

ชนะการประกวดการออกแบบชุดป้ายและอุปกรณ์

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดโจทย์การออกแบบโครงการ 
"ท่วมได้ ออกแบบได้"
รางวัลชนะเลิศหัวข้อ 
​"ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับพื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ"

โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)
นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล
ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบ(TCDC)  

วุฒิบัตรการอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มอบวุฒิบัติเพื่อแสดงว่า บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
นายพิรัตน์ เหมะรัชตะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

ประกาศเกียรติบัติ กิจกรรม CSR รร.บ้านกรอกสะแก

รร.บานกรอกสะแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ได้มอบประกาศเกียรติบัตรไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
ได้บริจาคป้ายภายในและภายนอกให้กับโรงเรียนบ้านกรอกสะแก
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม 2553
นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง
ผอ.โรงเรียนบ้านกรอกสะแก

K SME Academy #1

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป ได้ผ่านการอบรมในโครงการ K SMD Academy รุ่น 1
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2553
รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์
รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

CSR DAY CERTIVICATE

CSR DAY CERVIFICATE Presented to
Tanakul Workgroup Co.,Ltd.
For Successfully Completing
Corporate Social Responsibility Course
Conducted on October 8, 2010
Chaiyoot Chamnanlerkit
Executive Director
Industry Development Center
The Stcok Exchange of Thailand

CPN รับรองผลงานจ้างรับเหมาตกแต่งภายใน

บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด(มหาชน) ได้ออกเอกสารรับรองให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ทางบริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
ในการเป็นผู้รับเหมาทำงานตกแต่งภายในให้กับโครงการต่าง ๆ มากมาย มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบ มีคุณภาพดี และเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ซึ่งได้รับการไว้วางใจตลอดมา
4 กันยายน 25551
นายธีระชาติ นุมานิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารงานโครงการก่อสร้าง
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

สถานประกอบกิจการเพื่อดำรงความเข็มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สนง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรร
มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด ผ่านเกณฑ์การจำแนกสถานะสถานประกอบกิจการเพื่อความเข็มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

SEGC Design Awards

SEGD 2007 Design Awards
THAILAND CREATIVE & DESIGN CENTER BANGKOK, THAILAND
GRAPHIC 49 LIMITED : DESIGN
TANAKUL DESIGN GROUP CO.,LTD. : GABRICATION
THAILAND CREATIVE & DESIGN CENTER : CLIENT
JONATHAN ALGER
President, Society for Environmental Graphic Design
PHILLIPS ENGELKE
Chair SEGD 2007 Design Awards