loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

ธรรมะธนกูล ประจำเดือนเมษายน

April 29, 2017
     กิจกรรมธรรมะประจำเดือน หลังจากผ่านช่วงปีใหม่ไทยมาแล้ว เราเริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการทำบุญและฟังธรรมจากพระมหาสมบูรณ์
วัดมหาพฤฒาราม โดยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ การทำสมาธิ กิจกรรมเคลื่อนไหว และฟังธรรมะอารมณ์ดี ในวันนี้ท่านฝากหลักธรรม
นำทางชีวิตไว้ว่า “ความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง จงมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต”

บริจาคเลือด (26-04-2560)

April 26, 2017
     กลุ่มบริษัทธนกูล มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับทางโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้มารับบริจาคโลหิต นอกจากพวกเราชาวธนกูล ยังมีบริษัทใกล้เคียงต่างให้ความสนใจมาร่วมมากมายกลุ่มบริษัทธนกูล มีความปิติยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม และขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นอย่างยิ่งที่มารับบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ธนกูล มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี (12-เม.ษ.-2560)

April 12, 2017
      มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี ถือเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวธนกูลสืบสานประเพณีอันดีงามมาทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน
เริ่มต้นกิจกรรมดีๆ เป็นสิริมงคลแก่พนักงานด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร รับประทานของว่างและอาหารร่วมกัน
แล้วปิดท้ายด้วยการละเล่นสาดน้ำคลายร้อน เย็นฉ่ำชื่นใจ ก่อนที่พนักงานทุกคนจะเดินทางกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจ....

อบรมการลดอุบัติเหตุในการขับขี่ (สสส.) ประจำปี (08-เม.ย.-2560)

April 08, 2017
    วันที่ 8 เมษายน 2560 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้ การลดอุบัติเหตุในการขับขี่
ปลอดภัย และร่วมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกถึงความปลอดภัยทางถนนให้กับพนักงาน ในการอบรมครั้งนี้ทำให้้เกิดความรู้
และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในขับรถอย่างปลอดภัย Safety Driving เพื่อที่จะสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะนำพา
ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ดั่งคำกล่าวที่ว่า "กลับบ้านปลอดภัย"

เสริมทัพการผลิต

March 16, 2017
      บริษัท SIGN WORKS มีความยินดีขอต้อนรับพนักงานใหม่กว่า 40 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี เพื่อรองรับกับ
การขยายงาน ผลิตผลงาน ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราขอการันตีในเรื่องคุณภาพและความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานส่งมอบถึงมือลูกค้า
ด้วยผลงานที่ดีเยี่ยม

Latest

No found latest news.