loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

ธรรมะธนกูล ประจำเดือนกรกฏาคม

July 29, 2017
กิจกรรมธรรมะประจำเดือนกรกฏาคม ทางบริษัทนิมนต์พระจากวัดหัวกระบือ บางขุนเทียน-ชายทะเล เพื่อร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป และร่วมสวดบังสกุล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทเราจัดขึ้นเป็นประจำของทุกเดือน ขอเชิญร่วมกันน้อมใจมาอนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้

โครงการปันน้ำใจสู่เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด (15-ก.ค.-2560)

July 15, 2017
   บริษัท ธนกูลกรุ๊ป จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนมและของเด็กเล่น
มอบให้น้องๆ เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา สถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอิ่มบุญ อิ่มเอมใจ พร้อมทั้งมีความสุขในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้และผู้รับ ตลอดทั้งกิจกรรมนี้

กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี (7-07-2560)

July 07, 2017
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 : กลุ่มบริษัทธนกูลกรุ๊ป ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องในทุกๆปีโดยร่วมกันทำบุญที่วัดหัวกระบือ โดยมีการถวายต้นเทียนพรรษา, ผ้าอาบน้ำฝน, ชุดสังฆทาน, หลอดไฟ และยังมอบปัจจัยให้กับทางวัด อีกทั้งฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม (12-พ.ค.-2560)

May 12, 2017
   กลุ่มบริษัทธนกูล จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีความเอื้อเผื่อ
และปรารถนาดีต่อผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปัน กลุ่มบริษัทธนกูลมีความปิติที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้
สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

Latest

No found latest news.