loading...

HOMENEWS & ACTIVITIES

NEWS & ACTIVITIES

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม (12-พ.ค.-2560)

May 12, 2017
   กลุ่มบริษัทธนกูล จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีความเอื้อเผื่อ
และปรารถนาดีต่อผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปัน กลุ่มบริษัทธนกูลมีความปิติที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้
สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ธรรมะธนกูล ประจำเดือนเมษายน

April 29, 2017
     กิจกรรมธรรมะประจำเดือน หลังจากผ่านช่วงปีใหม่ไทยมาแล้ว เราเริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการทำบุญและฟังธรรมจากพระมหาสมบูรณ์
วัดมหาพฤฒาราม โดยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ การทำสมาธิ กิจกรรมเคลื่อนไหว และฟังธรรมะอารมณ์ดี ในวันนี้ท่านฝากหลักธรรม
นำทางชีวิตไว้ว่า “ความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง จงมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต”

บริจาคเลือด (26-04-2560)

April 26, 2017
     กลุ่มบริษัทธนกูล มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับทางโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้มารับบริจาคโลหิต นอกจากพวกเราชาวธนกูล ยังมีบริษัทใกล้เคียงต่างให้ความสนใจมาร่วมมากมายกลุ่มบริษัทธนกูล มีความปิติยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม และขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นอย่างยิ่งที่มารับบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ธนกูล มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี (12-เม.ษ.-2560)

April 12, 2017
      มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณี ถือเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวธนกูลสืบสานประเพณีอันดีงามมาทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกัน
เริ่มต้นกิจกรรมดีๆ เป็นสิริมงคลแก่พนักงานด้วยการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร รับประทานของว่างและอาหารร่วมกัน
แล้วปิดท้ายด้วยการละเล่นสาดน้ำคลายร้อน เย็นฉ่ำชื่นใจ ก่อนที่พนักงานทุกคนจะเดินทางกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจ....

Latest

No found latest news.