loading...

HOMENEWS & ACTIVITIESสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 2018

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันลอยกระทง 2018

   วันลอยกระทง (Loy Krathong Day) เป็นหนึ่งในประเพณีที่สำคัญของคนไทย โดยจะเฉลิมฉลองทุกปี ในวันเพ็ญของเดือนที่สิบสองตามปฏิทินจันทรคติ ปีนี้ชาวธนกูลได้จัดให้มีการแข่งขันการประดิษฐ์กระทง สร้างสรรค์ มอบรางวัลความตั้งใจสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ให้แก่พนักงานที่ร่วมแข่งขัน พร้อมทั้งได้ ประมูลกระทงที่ได้รับรางวัล เพื่อนำเงินรายได้เพื่อทำบุญประจำเดือน พ.ย. นี้ มีความสุข สนุกสนาน สืบสานประเพณี และยังได้ร่วมทำบุญกันทั่วหน้า

Latest

No found latset news.