loading...

HOMENEWS & ACTIVITIESประชาสัมพันธ์ (บริจาคโลหิต...ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์) ขอเชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิต

ประชาสัมพันธ์ (บริจาคโลหิต...ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์) ขอเชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิต

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริจาคเลือด
1.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
3.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4.รับประทานอาหารก่อนการรับบริจาคเลือด (หลีกเลี่ยงไขมัน)
5.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 24 ชั่วโมง

Latest

No found latset news.