loading...

HOMECAREERเจ้าหน้าที่ดร๊าฟแมน (ลูกจ้างชั่วคราว)

เจ้าหน้าที่ดร๊าฟแมน (ลูกจ้างชั่วคราว)

รายละเอียดดังนี้ :
    จำนวน    1 อัตรา เพศชาย 
    ระดับเงินเดือน  ตามประสบการณ์
    ลักษณะของงาน   เขียนแบบและรองรับงานในแผนกโฟร์แมน (บริหารโครงการ)
    คุณสมบัติของผู้สมัคร  -  การศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
                                       -  มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
                                       -  สามารถใช้โปรแกรม Office ได้ดี
                                       -  สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad/Corel Draw/Illustrator

Apply Form